Wednesday, 1 August 2012

KERJA KURSUS BERASASKAN ILMU (KKBI) PSV 3104

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PENDIDIKAN ISLAM
Subjek                   :  KAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL
Kod                         :  PSV 3104
Jabatan                 :  SAINS SOSIAL
Jenis Tugasan     :  PROJEK
Tarikh mula          :  28 Julai 2012
Tarikh serahan    :  01 Sept 2012

Hasil Pembelajaran kursus :
1.     Mengaplikasikan konsep 5P, KBSR
2.     Mengintegrasikan aktiviti PSV dalam mata pelajaran lain.
3.     Merancang dan merekabentuk aktiviti-aktiviti seni visual dalam pengajaran dan pembelajaran.
4.    Mengurus dan mengguna bahan sumber seni visual dalam pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan
5.      Menerangkan perkembangan kurikulum Pendidikan Seni Visual (PSV), Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran PSV KBSR


Tugasan  :
         a)   Menghasilkan penulisan meliputi;
i.                     maklumat tentang perkembangan kurikulum PSV di Malaysia.
ii.                    membanding beza antara PSV KLSR, KBSR dan KSSR dari aspek;
-  matlamat
-  objektif
-  isi kandungan
-  pendekatan
iii.                  perkaitan konsep 5P dengan peranan guru PSV serta pengurusan aktiviti dalam dan luar bilik darjah
iv.                  penjelasan tentang pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar serta pengurusan bilik dan hasiil kerja pelajar
v.                    Tindakan susulan yang boleh dijalankan

b)  Menghasilkan tugasan di atas berasaskan kepada perkara berikut:
i.                      Pemerolehan Ilmu
ii.                    Penguasaan Ilmu dan Kemahiran
iii.                   Pemindahan Pembelajaran
iv.                   Sahsiah
JADUAL PENENTUAN TUGASAN PROJEK

SUBJEK                                                               : KAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL

TUGASAN PROJEK                                         : Penulisan Ilmiah

SPESIFIKASI PROJEK

TAHAP TUGASAN


BIDANG / TAJUK
PEMEROLEHAN ILMU (25%)
PENGUASAAN ILMU DAN KEMAHIRAN (30%)
PEMINDAHAN PEMBELAJARAN
(30%)
PROSEDUR
a)  Menghasilkan penulisan meliputi;

·         maklumat perkembangan kurikulum PSV di Malaysia
·         Membanding beza PSV antara KLSR, KBSM dan KSSR dari segi;
-  matlamat
-  objrktif
-  isi kandungan
-  pendekatan
·         Perkaitan konsep 5P dengan peranan guru PSV serta pengurusan aktiviti dalam dan luar bilik darjah
 • Penjelasan pengurusan sumber Bahan Bantu Mengajar serta pengurusan bilik dan hasil kerja murid.


·         Mengumpul maklumat dari pelbagai sumber rujukan
·         Isi kandungan mengandungi urutan yang betul
·         Memahami maklumat  yang diperolehia) Pelajar dapat menghuraikan matlamat,objektif, isi kandunagn dan pendekatan,  perkaitan konsep 5P, peranan guru, pengurusan aktiviti, pengurusan sumber bahan bantu mengajar, pengurusan bilik dan hasil kerja pelajar
 


a) Pelajar dapat menghubungkait antara konsep 5P dengan pernan guru PSV

b). Pelajar dapat  menjelaskan pengurusan sumber bahan bantu mengajar dalam tugasan

c) pelajar dapat merangka pengurusan bilik darjah dengan hasil kerja pelajar

d).Menghasilkan tugasan yang baik


Pemeringkatan
Kerja / Laporan secara kumpulan
·         Carta aliran kerja
·         Perbincangan
·         Susun atur kerja
·         Merancang pelaksanaan tugasan
·         Mengenalpasti matlamat, objektif dll
·         Menghasilkan tugasan
·         Persembahan dan penilaian
TUGASAN PROJEKIPG KAMPUS PENDIDIKAN ISLAM SELANGOR
NAMA GURU PELATIH  :TAJUK KURSUS  :
KAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV3104)

SEMESTER  :   03 / 2012


TARIKH MULA       :  28 Julai 2012
TARIKH SERAH  :  01 Sept 2012


RANGSANGAN :

Tumpuan utama Pendidikan Seni Visual merangkumi 4 aspek utama yang dipentingkan iaitu, pemerhatian secara aktif, interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan, apresiasi seni visual secara mudah dan menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan. Sehubungan itu, tugasan ini dijalankan untuk meninjau tahap penglibatan bakal guru dalam mempertingkatkan kefahaman dan kemampuan dalam pengurusan sumber,alat dan bahan dalam aktiviti seni.

TUGASAN PROJEK : 
 
Bagi melaksanakan tugasan ini anda diminta menyediakan penulisan lengkap.
Penulisan ini merangkumi :
 1. Merancang penulisan berkaitan dengan tajuk yang diberi
 2. Menjalankan penulisan berkaitan dengan tajuk yang diberi


SPESIFIKASI TUGASAN :

  Secara individu, anda diminta menjalankan  satu satu penulisan lengkap yang  merangkumi perkara-perkara ini :
 •  maklumat tentang perkembangan kurikulum PSV di Malaysia.
 • membanding beza antara PSV KLSR, KBSR dan KSSR dari aspek;
-  matlamat
-  objektif
-  isi kandungan
-  pendekatan
 • perkaitan konsep 5P dengan peranan guru PSV serta pengurusan aktiviti dalam dan luar bilik darjah
 • penjelasan tentang pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar serta pengurusan bilik dan hasiil kerja pelajar

 • Sediakan satu refleksi berasaskan pengalaman anda selepas menjalankan penulisan ini.
 • Semua proses semasa menjalankan penulisan ini perlu dicatat dalam Borang Kolobrasi.

ARAHAN PENTADBIRAN :

 1. Tugasan ini disediakan secara individu.
 2. Hasil tugasan hendaklah bertaip menggunakan font  jenis Arial, saiz 12 dengan langkau dua baris dan indention kiri dan kanan 0.5 cm.
 3. Bilangan muka surat antara 10 – 15 helai (tidak termasuk lampiran).
 4. Projek mesti dihantar secara hard copy dan soft copy.
Tempoh pelaksanaan : 28 Julai 2012 HINGGA  01 Sept 2012
i.   Tarikh mula          :  28 JULAI  2012
ii.  Tarikh serahan    :  01 SEPT 2012
 1. Muka hadapan dilengkapi dengan maklumat berikut :
i.                 Nama Pelajar
ii.                Angka giliran
iii.                                      Nombor Kad Pengenalan
iv.                        Kumpulan / Unit
v.                Kod dan Subjek
vi.                        Nama Pensyarah Pembimbing
vii.                       Tarikh serahan

# sila rujuk contoh halaman kulit depan dan gaya   penulisan rujukan di laman web IPG KPI  seperti yang disediakan oleh Setiausaha Akademik IPG KPI.1 comment:

 1. Kepada semua pelajar PPG BM 3.11 sila jalankan tugasan seperti paparan di atas.

  ReplyDelete